BOS The Label Expert

BOS The Label Expert บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ (2549) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมาย “BOS” ซึ่งตอนนี้ ทางบริษัท ฯ กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้สินค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์กระดาษ สติ๊กเกอร์พลาสติก ป้ายสติ๊กเกอร์เอนกประสงค์ รวมทั้งกระดาษและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ทางบริษัท ฯ ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการด้วยดีเสมอมา ดังนั้นหากว่าท่านกำลังมองหาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในการใช้งาน ต้อง “BOS” ทุกคำตอบของการใช้งาน เท่านั้น

สติ๊กเกอร์เอนกประสงค์เต็มแผ่น


ป้ายเอนกประสงค์


กระดาษ/สเตชั่นเนอรี่


BOS The Label Expert บนเฟสบุ๊ค